แรมเทพ OCZ bus 800 แถวละ2G 16 Chip 4-4-4

ขายแล้วครับ แรมเทพ OCZ bus 800 แถวละ2G  16 Chip 4-4-4

 

แรมเทพ GEIL bus 1066 แถวละ2G 2แถว 16 Chip CL 5-5-5-15

ขายแล้วครับ แรมเทพ GEIL bus 1066  แถวละ2G 2แถว  16 Chip CL 5-5-5-15 

แรม DDR2 bus1066 Kingmax 2G

ขายแล้วครับ แรม DDR2 bus1066 Kingmax 2G

 

หมวดหมู่รอง

Additional information